Beleidsplan

Op deze pagina vindt u het beleidsplan van de Stichting Van Uden Charity. Met dit beleidsplan legt de Stichting haar beleidsvoornemens voor de periode van 1 januari 2018 tot en met 31 december 2023 neer. Het door de Stichting te voeren beleid is afhankelijk van verschillende ontwikkelingen en het haar ter beschikking staande budget. Indien deze factoren wijzigen, zal de Stichting daarop dienen te anticiperen en haar beleid aanpassen. In zoverre bevat het beleid een dynamisch element.

 

Klik hier om het beleidsplan te downloaden.