Doelstelling

Het financieel ondersteunen van goede doelen en projecten in Namibië, in het bijzonder de Naankuse Foundation, die de armste bevolkingsgroepen in Namibië ondersteunt door middel van arbeid, gezondheidszorg en educatie en die de natuur in Namibië beschermt, in het bijzonder door gronden in Namibië te behouden en te beheren als permanente natuurreservaten ten behoeve van het doen van onderzoek en het beschermen, handhaven en zo mogelijk doen uitbreiden van diersoorten die met uitsterven bedreigd zijn, en voorts al hetgeen dat  rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord, mits in het algemeen belang.